AKKERBOUWBEDRIJF

DIEPBEEK

 
Homepage
 
Thuisverkoop
Producten
Openingsuren
Wegbeschrijving
 
Teelten
Aardappelen
Uien
Suikerbieten
Granen
Grove groenten
 
Extra's
Fotoreportages
Luchtfoto's

Granen

Wintertarwe wordt gezaaid vanaf half oktober, aan een hoeveelheid van 150-200 kg zaaizaad per hectare. De tarwe ontkiemt nog voor de winter en groeit uit tot plantjes van 6 tot 7 centimeter. Tijdens de winter valt de groei stil. In de lente begint de plant opnieuw te groeien om uiteindelijk in juni aren vol nieuwe tarwekorrels te geven. Half april, half mei, half juni wordt aan de tarwe kunstmest gegeven, voornamelijk stikstof. De bemesting wordt dus gefractioneerd om een optimale bemesting voor de plant te bekomen, zodat er geen reststikstof is na de oogst.

Onkruidbestrijding gebeurt in het voorjaar met chemische middelen, want tarwe gemengd met onkruidzaden krijg je nu eenmaal niet verkocht. Op onze bodems kan tarwe tot zo’n 10.000 kg per hectare opbrengen. Door zelf te dorsen met een dertig jaar oude, maar goed onderhouden maaidorser proberen wij de kostprijs van de teelt te drukken.

De financiële opbrengst van tarwe komt in het beste geval amper boven de kostprijs uit. Toch wordt er geprobeerd op een bepaald perceel om de 3 tot 4 jaar tarwe te telen. Een tarweteelt brengt “rust” in de grond. Na de oogst van tarwe hebben wij ook de gelegenheid om onder ideale omstandigheden stalmest of compost te verdelen om het humusgehalte van de bodem op peil te houden.